VII Kuźnia Młodych Talentów – odwołana

Ze względu na rosnące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem, zaplanowana na 25 marca 2020r. VII Kuźnia Młodych Talentów nie odbędzie się . O nowych ustaleniach konkursowych będziemy Państwa informować  z odpowiednim wyprzedzeniem.

Regulamin VII Kuźni Młodych Talentów

Termin: 25.03.2020r., godz.10.00

Chełmski Dom Kultury

Cele kuźni:

 1. Rozbudzenie w uczniach motywacji do nauki języka obcego.
 2. Rozwijanie wrażliwości poprzez kontakt z muzyką.
 3. Umożliwienie młodzieży nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych szkół, mającymi podobne zainteresowania.
 4. Skierowanie uwagi młodzieży na potrzebę rozwijania zainteresowań muzycznych.
 5. Propagowanie elementów zdrowej rywalizacji w walce o główną nagrodę.
 6. Propagowanie modelu wartościowej rozrywki jako alternatywy tzw. „imprez masowych”, które nie rozwijają osobowości młodego człowieka.
 7. Rozwijanie w uczestnikach kuźni artystycznych zdolności, kreatywności i danie im możliwości porównania swoich dokonań z osiągnięciami równie zdolnych kolegów.

Zasady regulaminu:

 1. Uczestnikami kuźni mogą być tylko uczniowie szkół gimnazjalnych oraz podstawowych (klasy 6-8) województwa lubelskiego.
 2. Kuźnia Talentów odbywa się w dwóch etapach:
 3.  Eliminacje wstępne, odbywające się w IV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. dr J. Młodowskiej w Chełmie, na podstawie nadesłanych przez uczestników nagrań;
 4.  Koncert finałowy odbywający się w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury, podczas którego wyłonieni zostaną Laureaci Kuźni.
 5. Uczestnicy kuźni będą oceniani przez jury, w skład którego wejdą profesjonalni muzycy, dziennikarze, animatorzy kultury i wykładowcy języka angielskiego.
 6. Na zwycięzców koncertu finałowego czekają atrakcyjne nagrody. Przewidujemy nagrody za zajęcie I-go, II-go miejsca w kategorii soliści oraz dyplomy uznania dla wszystkich uczestników kuźni i opiekunów poszczególnych wykonawców.
 7. Organizatorom zależy na wysokim poziomie imprezy, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia wstępnych eliminacji. Prosimy więc wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszej kuźni o przysłanie na adres mailowy kmt4lochelm@gmail.com (w temacie maila prosimy dopisać „Kuźnia Młodych Talentów”), pliku MP3 z jednym utworem wykonywanym przez siebie w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2020r. Wraz z nagraniem prosimy o nadesłanie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa w KUŹNI MŁODYCH TALENTÓW łącznie z częścią dotyczącą ‘wymagań sprzętowych’. W osobnym pliku prosimy jednocześnie o przesłanie podkładu w formacie MP3 na koncert finałowy  (pełne zgłoszenie do udziału w kuźni powinno zatem zawierać: uzupełnioną Kartę Zgłoszenia, plik  z nagranym jednym utworem w formacie MP3, plik z podkładem w formacie MP3 do wykonywanego utworu).
 8. Prosimy o przesłanie na adres szkoły KLUZULI ZGODY NA PRZETWARZANIE

DANYCH OSOBOWYCH oraz KLAUZULI ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU.

 •  Każdy uczestnik zakwalifikowany do następnego etapu Kuźni zostanie o tym poinformowany telefonicznie do 16.03.2020r. Lista osób zakwalifikowanych zostanie również umieszczona na stronie szkoły www.4lochelm.pl
 • Zachęcamy do autorskich wykonań prezentowanych utworów.
 • Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania nagrań do celów promocyjnych kuźni.
 • Uczestnicy spoza Chełma przyjeżdżają na własny koszt.
 • Nie wysyłamy nagród w przypadku nieobecności uczestnika podczas ich rozdania.
 • Zastrzegamy sobie prawo do rejestrowania kuźni kamerą video i wykorzystania nagrań do promocji imprezy.
 • W celu uatrakcyjnienia festiwalu i kuźni talentów, zaplanowane są imprezy towarzyszące. Uczestnicy kuźni biorą w nich udział nieodpłatnie.
 • Szczegółowe informacje będą udzielane przez komitet organizacyjny  pod numerem telefonu szkoły.

Życzymy weny twórczej, zapału w doskonaleniu swojego warsztatu artystycznego oraz sukcesów podczas eliminacji.

                                                                                                         Organizatorzy

KLAUZULA_ZGODY

karta_zgloszeniowa

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: