O INTEGRACJI

O INTEGRACJI

„Człowiek jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma ster i wszystko to , co potrzebne żeby popłynąć…

Terapeuta, Nauczyciel to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu.”

                                                                                                          Milton H. Erickson

Jesteśmy po to, żeby nauczyć Was rozumieć siebie i świat, poruszać się w nim, współtworzyć go i odpowiedzialnie w nim żyć. 

Mamy mnóstwo energii, pomysłów, organizujemy ciekawe oraz kreatywne zajęcia i warsztaty. Przychodząc do Nas, możesz realizować swoje marzenia, pasje, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia lub, po prostu, odetchnąć od codzienności. Nasza szkoła to takie miejsce, do którego młodzież chodzi z radością. Chcemy, aby każdy w naszej szkole czuł się dobrze i mógł w pełni wykorzystać swoje unikalne zdolności, dlatego preferujemy indywidualną pracę z każdym uczniem.

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej  to szkoła otwarta na młodych ludzi z niepełnosprawnościami, których zapraszamy do klas integracyjnych. Maksymalna liczba uczniów w klasie integracyjnej to 20 osób, w tym od trzech do pięciu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W każdej klasie oprócz nauczyciela przedmiotowego jest również nauczyciel wspomagający.  Dajemy przestrzeń, aby uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego czuli się w naszej szkole jak najlepiej. Dostosowujemy program nauczania i kryteria oceniania do indywidualnych potrzeb uczniów.

Uczymy z pasją, z zaangażowaniem. Dostrzegamy i doceniamy różnorodność każdej osoby. Opracowany przez nas system kształcenia przewiduje różnorodną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, która daje uczniom możliwość wyrównywania szans edukacyjnych. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz specjaliści harmonijnie ze sobą współpracują. Wykorzystujemy nowoczesne metody, formy pracy i technologie, towarzysząc uczniowi o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

W naszej szkole spotkasz wspaniałych ludzi. Tworzymy ciepłą, przyjazną atmosferę, opartą na zaufaniu i bezpieczeństwie. W szkole porozumiewamy się językiem serca, językiem żyrafy, czyli komunikujemy się językiem uczuć i potrzeb, stosujemy porozumienie bez przemocy. W integracji w kontakcie z innymi ważne dla nas są: empatia, wrażliwość, dialog.

Jesteśmy uważni na Ciebie, bo jesteś dla nas ważny 😊

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach czasu wolnego nasi uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych. Młodzież może rozwijać swoje pasje, zainteresowania i uzdolnienia. Nasi nauczyciele mają wiele pomysłów na to, aby rozwijać różne umiejętności naszej młodzieży:

 • Klub Młodego Odkrywcy
 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • Koło fotograficzne
 • Klub języka japońskiego Sakura
 • Listopadowe Spotkanie z Poezją
 • Piknik literacki
 • Wyjazdy integracyjne (piesze wycieczki, spływ kajakowy po Roztoczu)
 • Zwolnieni z teorii
 • Szkolny Klub Akrobatyki

Zajęcia specjalistyczne

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej oferuje swoim uczniom atrakcyjne i zróżnicowane zajęcia dodatkowe. Indywidualnie dobrane zajęcia wspomagają proces nauczania. W zależności od potrzeb i zaleceń specjalistów zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach.

Oferta zajęć specjalistycznych:

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 • wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie lub w grupie,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • trening Metodą Tomatisa,
 • trening EEG – Biofeedback,
 • trening komunikacji porozumienia bez przemocy NVC,
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Każdego dnia młodzież ma wsparcie wychowawcy, nauczyciela wspomagającego, pedagoga i psychologa 😊

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: