Pokonujemy bariery językowe

Przełam bariery językowe w laboratorium w Naszej Szkole!

7. czerwca gościliśmy w naszym Liceum grupę uczniów z klasy językowej ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Chełmie. W zajęciach konwersatoryjnych w laboratorium językowym wzięli udział uczniowie z klasy IIb – dwujęzycznej, a ich zadaniem było przeprowadzenie krótkich rozmów sytuacyjnych w języku angielskim z ich młodszymi kolegami. Dzięki nowoczesnej technologii oferowanej przez laboratorium językowe, wszystkie rozmowy mogły odbywać się w komfortowych warunkach –  poszczególne pary słyszały tylko siebie, a nauczyciel był w stanie włączać się do rozmowy i ewentualnie udzielać wskazówek lub korygować błędy. Oprócz tego dzięki odizolowaniu od większej grupy słuchaczy, uczniowie łatwo pokonywali bariery językowe w mówieniu w języku obcym. Wszyscy doskonale się bawili.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: