Konkurs matematyczny – odwołany

Ze względu na rosnące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem, zaplanowany na 26 marca 2020r . konkurs nie odbędzie się . O nowych ustaleniach konkursowych będziemy Państwa informować  z odpowiednim wyprzedzeniem.

Serdecznie zapraszamy Uczniów klas ósmych szkół podstawowych do udziału w konkursie matematycznym pod hasłem:  Po co ja się tego uczę…?

Celem konkursu jest rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań matematycznych, pokazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz korelacji między przedmiotami pokrewnymi.

         Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, a ich opiekunowie zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do konkursu.

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

PO CO JA SIĘ TEGO UCZĘ…?

 1. Konkurs organizuje dyrektor IV LO w Chełmie przy współpracy nauczycieli matematyki Anny Pułajdowicz i Doroty Stadniuk.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych.
 3. Konkurs ma na celu sprawdzenie podstawowych wiadomości z matematyki i jej zastosowania w życiu codziennym.
 4. Konkurs polegał będzie na rozwiązywaniu zadań.
 5. Do konkursu przystępują zespoły 3 – osobowe.
 6. Zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 25 marca 2020r. Składane osobiście,telefonicznie w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: lo4chelm@poczta.fm
 7. Konkurs odbędzie się 26 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w IV LO w Chełmie.
 8. W zestawie konkursowym będzie się znajdować 6 zadań na zastosowanie matematyki.
 9. Zadaniem zespołu jest prawidłowe rozwiązanie zadań matematycznych.
 10. Komisja oceni prawidłowość rozwiązanych zadań.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 3 kwietnia 2020r.
 12. Przewiduje się też nagrody i dyplomy dla najlepszych uczestników konkursu.

Materiały do pobrania:

karta zgłoszenia

KLAUZULA ZGODY + rozpowszechnianie

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www