Klub Młodego Odkrywcy-  Ciekawi i Aktywni

Zostań młodym odkrywcą z IV LO

Dwudziestego trzeciego listopada 2017r. Klub Młodego Odkrywcy- Ciekawi i Aktywni zainaugurował swoją działalność w IV Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie.

Jest to już kolejny w tym roku szkolnym interdyscyplinarny projekt realizowany przez IV LO wspierający wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Klub Młodego Odkrywcy, którego opiekunem jest pani Ewa Chełmińska, rozpoczął swoją działalność od eksperymentów biologiczno – chemicznych opartych na zjawiskach obserwowanych w życiu codziennym. Zajęcia te miały na celu rozbudzenie w uczniach chęci eksperymentowania i weryfikowania teoretycznej wiedzy. Uczestniczący w zajęciach Klubu uczniowie mają szansę nauczyć się m.in. współpracy, odpowiedzialności za swoje decyzje oraz samodzielności.

Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń IVLO, który jest ciekawy świata i nie satysfakcjonują go banalne odpowiedzi.

Klub Młodego Odkrywcy to międzynarodowy program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Celem projektu jest wspieranie wielokierunkowej aktywności młodzieży poprzez tworzenie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń, pobudzaniu kreatywności i ciekawości otaczającego świata. Lokalnym partnerem Centrum Nauki Kopernik jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast