Klub Młodego Odkrywcy-  Ciekawi i Aktywni

Zostań młodym odkrywcą z IV LO

Dwudziestego trzeciego listopada 2017r. Klub Młodego Odkrywcy- Ciekawi i Aktywni zainaugurował swoją działalność w IV Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie.

Jest to już kolejny w tym roku szkolnym interdyscyplinarny projekt realizowany przez IV LO wspierający wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Klub Młodego Odkrywcy, którego opiekunem jest pani Ewa Chełmińska, rozpoczął swoją działalność od eksperymentów biologiczno – chemicznych opartych na zjawiskach obserwowanych w życiu codziennym. Zajęcia te miały na celu rozbudzenie w uczniach chęci eksperymentowania i weryfikowania teoretycznej wiedzy. Uczestniczący w zajęciach Klubu uczniowie mają szansę nauczyć się m.in. współpracy, odpowiedzialności za swoje decyzje oraz samodzielności.

Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń IVLO, który jest ciekawy świata i nie satysfakcjonują go banalne odpowiedzi.

Klub Młodego Odkrywcy to międzynarodowy program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Celem projektu jest wspieranie wielokierunkowej aktywności młodzieży poprzez tworzenie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń, pobudzaniu kreatywności i ciekawości otaczającego świata. Lokalnym partnerem Centrum Nauki Kopernik jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: