Klasa ratownicza

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. biologia
 2. chemia
 3. język angielski

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy – najwyższa ocena
 4. edukacja dla bezpieczeństwa

Opis oddziału

Klasa ratownicza to m.in.:

 • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • dodatkowe zajęcia z dietetyki
 • zajęcia laboratoryjne
 • zajęcia terenowe
 • spotkania ze specjalistami
 • możliwość zdobycia uprawnień ratownika wodnego
 • współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

Klasa o profilu ratownictwo i promocja zdrowia, to odpowiedź na potrzeby uczniów o zainteresowaniach medycznych i przyrodniczych.

W ramach edukacji w tym obszarze, współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, dzięki czemu w klasach o tym profilu realizowany jest rozszerzony blok tematów z obszaru ratownictwa medycznego, promocji zdrowia i dietetyki. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych, biorą udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkaniach ze specjalistami zajmującymi się szeroko rozumianą opieką medyczną.
Niewątpliwie nauka w klasie o profilu ratownictwo i promocja zdrowia jest trafną decyzją, zorientowaną na rozwój własny oraz uwzględniającą prognozy potrzeb na przyszłym rynku pracy.

Uczniowie klasy korzystają podczas zajęć z profesjonalnego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy.

Proponowane kierunki studiów: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, biologia, chemia, medycyna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, chemia kosmetyczna, zdrowie publiczne, biotechnologia, mikrobiologia, neurobiologia, genetyka, ochrona środowiska, weterynaria, zootechnika, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności.

Powrót >>>

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

popularne

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast