Klasa ratownicza

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. biologia
 2. chemia
 3. język angielski

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy – najwyższa ocena
 4. edukacja dla bezpieczeństwa

  Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z wymaganymi dokumentami:

  15 maja – 23 czerwca 2023r.

  Opis oddziału

  Klasa ratownicza to m.in.:

  • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
  • zajęcia z dietetyki
  • zajęcia laboratoryjne
  • zajęcia terenowe
  • spotkania ze specjalistami
  • możliwość zdobycia uprawnień ratownika wodnego
  • współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

  Klasa o profilu ratownictwo i promocja zdrowia, to odpowiedź na potrzeby uczniów o zainteresowaniach medycznych i przyrodniczych.

  W ramach edukacji w tym obszarze, współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, dzięki czemu w klasach o tym profilu realizowany jest rozszerzony blok tematów z obszaru ratownictwa medycznego, promocji zdrowia i dietetyki. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych, biorą udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkaniach ze specjalistami zajmującymi się szeroko rozumianą opieką medyczną.
  Niewątpliwie nauka w klasie o profilu ratownictwo i promocja zdrowia jest trafną decyzją, zorientowaną na rozwój własny oraz uwzględniającą prognozy potrzeb na przyszłym rynku pracy.

  Uczniowie klasy korzystają podczas zajęć z profesjonalnego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy.

  Proponowane kierunki studiów: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, biologia, chemia, medycyna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, chemia kosmetyczna, zdrowie publiczne, biotechnologia, mikrobiologia, neurobiologia, genetyka, ochrona środowiska, weterynaria, zootechnika, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności.

  Powrót >>>

  Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
  800 12 12 12

  dziennik elektroniczny

  dziennik

  Biblioteka – wydarzenia

  mLegitymacja

  Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

  więcej >> mlegitymacja

  zobacz

  YOUTUBE

  kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

  karta szkolna

  Archiwalna strona www

  Informacje o szczepieniach: