Dzień Patrona  13.10. 2017r.

W IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Dzień Edukacji Narodowej łączy się  z Dniem Patrona Szkoły – doktor Jadwigi Młodowskiej.

Tegoroczna uroczystość  rozpoczęła się  13 października 2017r. Mszą Świętą w Bazylice NMP celebrowaną przez księdza Tomasza Musieja, a następnie cała społeczność IV LO uczestniczyła w oficjalnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej  w szkolnej sali gimnastycznej. W odświętnej atmosferze wszystkich zaproszonych Gości, Nauczycieli, Pracowników i Uczniów przywitała Pani Dyrektor Marzena Koprukowniak.

 

Pani Dyrektor podkreśliła, że codzienna  praca nauczycieli i wychowawców IV LO przynosi  wspaniałe efekty czego dowodem są miedzy innymi prestiżowe tytuły  nadane szkole: Szkoła Innowacji, Szkoła Dobrych Praktyk, Mistrz Odkrywania Talentów, Szkoła Dialogu, Szkoła Dobrze Wychowana.

Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Obiecali kultywować  tradycję szkoły, pielęgnować Dzieło Patronki, szanować dziedzictwo przodków. Do ślubowania przystąpili uczniowie reprezentujący cztery klasy pierwsze. Bardzo wzruszającym był moment przekazania przez chorążego i asystę opieki nad Sztandarem Szkoły młodszym kolegom i koleżankom.

Dziękując za wysiłek, codzienną wytężoną pracę, Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.

Tradycją Szkoły jest organizacja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego im. dr J. Młodowskiej przez Stowarzyszenie „Młodzi –aktywni – młodzież i sympatycy IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”. Zwycięzcą została Łucja Weremczuk z Publicznego Gimnazjum w Strachosławiu. Pozostali laureaci to uczniowie IV LO:  II miejsce  Alicja Daniel, III miejsce  Michał Okliński, zaś wyróżnienia otrzymały: Katarzyna Wojtas  oraz Aleksandra Ziarkowska.

Ostatnia część Święta Szkoły to montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez młodzież.  Były liryczne nastrojowe wiersze, piosenki z lat 20…lat 30…

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: