Niezwykłe lekcje historii

Dzięki inicjatywie nauczycielki p. Anety Kuby, uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w niezwykłych lekcjach historii – lekcjach muzealnych.

IV LO nawiązało współpracę z Muzeum na Majdanku oraz z Muzeum w Sobiborze.

LEKCJE MUZEALNE Z MUZEUM NA MAJDANKU

17.12.2020 r. klasa Ie brała udział w lekcji muzealnej online zatytułowanej „Historia Majdanka na kartach komiksu”.

Uczniowie dowiedzieli się o losie więźniów w niemieckim obozie koncentracyjnym w Lublinie, które przedstawiono w nietypowej formie komiksu.

Zajęcia zdalne poprowadziła p. Jolanta Laskowska z Działu Edukacji w Państwowym Muzeum na Majdanku z inicjatywy p. Anety Kuby (nauczyciela historii).

18 grudnia 2020 r. kl. IIIc wzięła udział w lekcji muzealnej online „Jedyny taki dziennik”. Uczniowie mieli okazję poznać historię Jadwigi Ankiewicz, której los jest symbolem tragicznych doświadczeń młodego pokolenia Polaków z okresu II wojny światowej.

Zajęcia zdalne poprowadziła p. Jolanta Laskowska z Działu Edukacji w Państwowym Muzeum na Majdanku.

LEKCJE MUZEALNE Z MUZEUM W SOBIBORZE

Nasza młodzież z klas IF, IICp i IIEp brała udział w lekcjach muzealnych online w dn. 21.12 i 22.12.2020 r.

Zajęcia prowadzili pracownicy Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze – p. Justyna Bajuk i p. Łukasz Kukawski.

Uczniowie dowiedzieli się o historii niemieckiego obozu zagłady „SS-Sonderkommando Sobibor”, codzienności obozowej, zasadach funkcjonowania tego strasznego miejsca, w którym śmierć poniosło 180 tys. ofiar.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: