Współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 11 w Chełmie

Tradycją IV LO jest współpraca z instytucjami oświatowymi Chełma i regionu. Jedną z takich instytucji jest Szkołą Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie.

W tym roku postanowiliśmy sformalizować tę współpracę i podpisaliśmy umowę (11.02.2021r.) określającą zasady współdziałania naszych szkół.

Współpraca Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie z IV LO ma na celu wspieranie różnorodnych zainteresowań i pasji uczniów, poszerzanie ich wiedzy, nabywanie nowych kompetencji i umiejętności oraz pomoc uczniom w wyborze przyszłej drogi kariery.

Planujemy organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Mamy nadzieję na twórczą i efektywną współpracę, która wzbogaci oraz urozmaici edukację naszych uczniów.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: