Złote indeksy

Nikola Michna oraz Wiktoria Walczuk, uczennice klasy III C, zostały laureatkami  ogólnopolskiego konkursu „Złote Indeksy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS” w Lublinie. Nagrodą są indeksy na kierunki studiów prowadzone przez wydział.

Konkurs skierowany był do uczniów i uczennic dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. W pierwszym etapie konkursu zadaniem uczennic było przygotowanie prac na określony temat. Prace mogły mieć charakter eseju, pamiętnika, filmu/reportażu, prezentacji i były oceniane przez powołane dla poszczególnych kierunków komisje konkursowe. Drugi etap konkursu polegał na indywidualnej rozmowie każdej z finalistek z komisją konkursową na temat treści przygotowanej wcześniej pracy. Ocenie poddawane były również predyspozycje uczestniczek do studiowania na wybranym kierunku.

Nikola Michna zdobyła indeks na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a Wiktoria Walczuk – na Pedagogikę resocjalizacyjną. Opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawowała dr Anna Antczak – nauczyciel Podstaw wiedzy pedagogiczno-psychologicznej.

Obu Uczennicom serdecznie gratulujemy sukcesu!


Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: