rekrutacja
Informacje o zasadach rekrutacji

Zapraszamy do IV LO.

W naszym Liceum będziesz miał szansę m.in. na

kreatywny i wszechstronny rozwój,

naukę w przyjaznej i kameralnej atmosferze przy wsparciu kompetentnej, doświadczonej kadry pedagogicznej

oraz będziesz miał wpływ na działania podejmowane w szkole.

Dokładne informacje zamieszczone są w dziale/zakładce- Rekrutacja.

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie startowej.

Profile klas w roku szkolnym 2024/25.
Kandydaci do IV LO mają do wyboru następujące języki obce: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski.


Klasa informatyczna z elementami grafiki komputerowej,

robotyki, montażu filmu i fotografii


Klasa z rozszerzonym programem nauczania informatyki, matematyki, języka angielskiego (dodatkowe zajęcia z zakresu grafiki komputerowej, robotyki, montażu filmu i fotografii)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język obcy

Postaw na informatykę!

Tylko w IV LO

 • atrakcyjne zajęcia:
montaż filmu
obróbka zdjęć cyfrowych
projektowanie aplikacji na smartfona
budowa i programowanie robotów
nauka nawigowania dronem
 • dodatkowe zajęcia w ramach innowacji programowej – Informatyka w praktyce
 • lekcje z matematyki gwarantujące sukces na maturze:

więcej godzin = więcej ćwiczeń = duże prawdopodobieństwo sukcesu!

 • pozalekcyjne zajęcia koła informatycznego
 • nowoczesna pracownia informatyczna


  Klasa ratownicza z elementami dietetyki


Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, języka angielskiego (dodatkowe zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, edukacja dla bezpieczeństwa

Uczniowie klasy ratownictwo i promocja zdrowia z elementami dietetyki uczestniczą m.in. w:

 • zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • dodatkowych zajęciach z dietetyki
 • zajęciach laboratoryjnych
 • zajęciach terenowych
 • spotkaniach ze specjalistami


Klasa językowa – dwujęzyczna


Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, języka hiszpańskiego lub włoskiego, geografii

Przedmioty punktowane: język polski, informatyka, matematyka, język obcy

Klasa językowa to możliwość m.in.:
 • poznania języka obcego na poziomie dającym swobodę wyboru miejsca pracy
 • dwujęzycznej nauki geografii i informatyki
 • nauki w nowoczesnym laboratorium językowym
 • wyjazdów na atrakcyjne wycieczki zagraniczne


 Klasa pedagogiczna


Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, języka polskiego, języka angielskiego (dodatkowe zajęcia z podstaw wiedzy pedagogiczno – psychologicznej oraz warsztatów pedagogicznych)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, muzyka, plastyka

Atuty klasy:

 • autorski program nauczania przedmiotu „Podstawy wiedzy pedagogiczno – psychologicznej”
 • innowacja pedagogiczna: „Warsztaty pedagogiczne” – obserwacja i uczestnictwo w zajęciach w przedszkolu
 • stała współpraca z Wydziałem Pedagogiki PWSZ w Chełmie – udział w warsztatach, wykładach otwartych, seminariach i konferencjach


Klasa humanistyczna – brak rekrutacji na rok szkolny 2024/25


Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie , języka angielskiego (dodatkowe zajęcia humanistyczne)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: