ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI!

Po odbiór świadectw dojrzałości zapraszamy w dniu 11.08.2020r. (wtorek) od godziny 8.00.

Do odbioru świadectwa dojrzałości uprawniony jest absolwent po okazaniu dowodu tożsamości lub osoba przez niego upoważniona.

UWAGA! WAŻNE!

Absolwenci odbierający świadectwo dojrzałości powinni być rozliczeni z wszystkich materiałów wypożyczonych ze szkoły, a w szczególności powinni mieć oddane materiały wypożyczone z biblioteki szkolnej.

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły proszone są o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

1. wejście na teren szkoły obowiązkowo w maseczce,

2. po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce,

3. należy pamiętać o obowiązkowym zachowaniu  2m dystansu  społecznego,

4. każda osoba odbierająca świadectwo dojrzałości zobowiązana jest do posiadania własnych przyborów do pisania.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: