Profil informatyczny

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. informatyka
 2. matematyka
 3. język angielski

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. informatyka
 4. język obcy – najwyższa ocena

Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z wymaganymi dokumentami:

20 maja – 21 czerwca 2024r.

Opis oddziału

 Klasa informatyczna to m.in.:

 • dodatkowe zajęcia z przedmiotu: Informatyka w praktyce
 • zajęcia z montażu filmu i obróbki zdjęć cyfrowych
 • profesjonalna obróbka dźwięku i jej praktyczne zastosowanie w mini studiu nagrań
 • projektowanie, budowa i programowanie robotów
 • praca z dronami
 • nowoczesna pracownia informatyczna
 • możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się techniką komputerową,
 • możliwość realizacji swoich zainteresowań m.in. w Radiowęźle Szkolnym, kole dziennikarskim

Wszystkim, którzy swoją przyszłość wiążą ze studiami technicznymi, ekonomicznymi proponujemy klasę informatyczną.

„Ścisłe umysły”, które trafią do nas, będą mogły rozwijać swoje pasje matematyczno-informatyczne m.in. dzięki współpracy z wyższymi uczelniami, która pozwala naszym uczniom wdrożyć się do akademickiego systemu nauczania oraz zdobyć wiedzę i umiejętności poprzez „działanie”.

W klasach o tym profilu realizowany jest innowacyjny program „Informatyka w praktyce”. Tematyka lekcji informatyki w tym programie opracowana jest tak, aby młodzi ludzie nabywali praktycznych umiejętności z zakresu technologii informatycznej, poznali podstawy montażu filmu, obróbki zdjęć cyfrowych, konstruowania i programowania robotów oraz budowy i użytkowania dronów. Zajęcia te stymulują uczniów do kreatywnego myślenia i tworzenia.

Uczniowie klasy informatycznej korzystają w trakcie zajęć z nowoczesnej pracowni komputerowej, mają do dyspozycji aparaty fotograficzne, kamery, drony, roboty, sprzęt do nagrywania i obróbki dźwięku.

Proponowane kierunki studiów: logistyka, transport, informatyka, matematyka, fizyka, geofizyka, geoinformatyka, ekonometria, geografia, geodezja i kartografia, geologia, oceanografia, ekonomia, rachunkowość, finanse, ubezpieczenia, analityka gospodarcza, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, administracja, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, inżynieria lotnicza, budownictwo, energetyka, elektronika, telekomunikacja, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, architektura i urbanistyka, gospodarka nieruchomościami, marketing, politologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja.

Powrót >>>

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: