IV LO – pierwszą w regionie szkołą ćwiczeń

Rozmowa z Panią Marzeną Koprukowniak – dyrektorem IV LO

Dlaczego MEN uznało, że właśnie w IV LO w Chełmie powstanie szkoła ćwiczeń?

Pani Marzena Koprukowniak – Decyzję MEN o utworzeniu w naszej szkole Szkoły Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej traktujemy jako wielkie wyróżnienie – szczególnie, że jesteśmy pierwszą taką szkołą w powiecie, a trzecią w województwie.

Być może wpływ na nią miał fakt, że jesteśmy niezwykłą szkołą. Od wielu lat realizujemy szeroki wachlarz wsparcia dla uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Mamy również duże doświadczenie we wdrażaniu tutoringu, czyli metody dydaktycznej edukacji spersonalizowanej, której zadaniem jest rozwijanie potencjału uczniów oraz ich wewnętrznej motywacji. Metoda ta rozwija talenty i zainteresowania uczniów pomagając im odnaleźć swoją ścieżkę rozwoju osobistego, społecznego, edukacyjnego czy naukowego. Praca metodą tutoringu łączy przekazanie i weryfikację wiedzy z samodzielnym, krytycznym myśleniem, budowaniem opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony. Uczniowie IV LO w Chełmie mają możliwość wyboru tutora spośród osób legitymujących się kwalifikacjami do prowadzenia zajęć metodą tutoringu.

W szkole realizowanych jest wiele innowacji.

Do uczniów uzdolnionych informatycznie adresowany jest innowacyjny program Informatyka w praktyce a dla uczniów o uzdolnionych językowo Dwujęzyczne nauczanie geografii, której młodzież uczy się w j. angielskim. Ponadto w szkole realizowane są warsztaty pedagogiczne podczas których uczniowie nabywają nowe umiejętności i przekładają je na praktykę pracując metodą warsztatową z dziećmi ze współpracujących szkół i przedszkoli. Od roku szkolnego 2020/21 wdrażamy innowacyjny program nauczania historii w języku angielskim.

Od ponad 12 lat współpracujemy z PWSZ w Chełmie. Wspólnie z PWSZ w Chełmie realizuje program Klubów Młodych Odkrywców wspierany przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Chełmski Klub Tutora.

Co to jest szkoła ćwiczeń?

Pani Marzena Koprukowniak – Szkoła ćwiczeń to powrót do dobrej tradycji, ale oczywiście w innym wydaniu, bo świat się przecież zmienia.

Szkoła ćwiczeń to szkoła, w której przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii poznawanej podczas studiów, a już pracujący – doskonalić swój warsztat pracy. To tutaj student pod kierunkiem nauczyciela szkoły ćwiczeń zmierzy się z praktyką edukacyjną w obszarach kształcenia i wychowania, a nauczyciele będą rozwijać swój warsztat pracy i dzielić się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami.

Szkoła ćwiczeń to jest system, który tworzy współpraca kilku instytucji i dopiero ich wspólnie zaplanowane i realizowane działania oddają istotę tej placówki.

Aby mogła powstać szkoła ćwiczeń należy placówkę odpowiednio przygotować. W tym celu w IV LO są tworzone nowoczesne pracownie: matematyczna, przyrodnicza, informatyczna, językowa. Nauczyciele naszej szkoły będą uczestniczyć w wielu kursach, warsztatach dzięki którym znacznie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

Jakie instytucje będą współtworzyć szkołę ćwiczeń?

Pani Marzena Koprukowniak – IVLO nawiązało współpracę z PWSZ w Chełmie, Por. Psych. Ped. Nr 2 w Chełmie, Biblioteką Pedagogiczną raz LSCDN. Pracownicy tych jednostek będą uczestniczyć w procesie wspomagania zarówno szkoły ćwiczeń jak i szkół współpracujących, w sieciach współpracy i samokształcenia, prowadzonych szkoleniach metodycznych jako trenerzy oraz mentorzy.

Które placówki oświatowe będą w tym roku szkolnym wspierane przez szkołę ćwiczeń powstałą w IV LO?

Pani Marzena Koprukowniak – Będziemy wspierać 9 placówek wśród których znajduje się 5 szkół współpracujących z miasta Chełm (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 7, ZST, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12), 2 szkoły z obszarów wiejskich (SP w Woli Uhruskiej, SP w Sawinie) oraz 2 przedszkola (PM nr 6 i PM nr 12). Osobami objętymi wsparciem będą również studenci uczestniczący w praktykach.

Na czym będzie polegać to wsparcie?

Pani Marzena Koprukowniak – Na początku zdiagnozujemy potrzeby wspieranych placówek. W odpowiedzi na te potrzeby będą organizowane lekcje otwarte, konsultacje, szkolenia, konferencje, tutoriale…

Mamy zaplanowanych u nas w szkole 16 lekcji otwartych, a to dopiero początek.

Dziękujemy za rozmowę.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: