PCK w IVLO

60- lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK świętowano w naszym mieście  30.11.2018r. Na rocznicowej uroczystości spotkali  się działacze, przedstawiciele służby zdrowia, a przede wszystkim honorowi dawcy krwi z całego regionu.

Hasło, które towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża  –  “Oddając krew – darujesz życie”  jest bliskie społeczności szkolnej IV LO, o czym świadczy medal przyznany przez Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa PCK naszej szkole za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

popularne

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast