Wielkanocna Paczka dla Bohatera

Wsparcie dla bohaterów, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny

Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję – V Wielkanocna Paczka dla Bohatera.

Pomoc jest adresowana do obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz osób represjonowanych przez PRL czy weteranów rannych i poszkodowanych na misjach pokojowych.

Zbiórka żywności długoterminowej, środków higienicznych oraz kartek świątecznych została zakończona. Zebrane produkty trafią do lokalnych Kombatantów.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: