Czytamy z SERCEM – finał akcji

W tym roku po raz pierwszy, społeczność szkolna IV LO włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej – CZYTAMY Z SERCEM. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest pani Katarzyna Matuła – nauczycielka biologii.

Akcję wsparli nauczyciele bibliotekarze, którzy promowali i promują książki o miłości w szkolnym kąciku czytelniczym.

Książki pozostawione w kąciku czytelniczym ( I piętro), może wziąć każdy uczeń do domu i po przeczytaniu odłożyć na miejsce, z którego je wziął.

Każdy może też wzbogacić szkolny zbiór książek o miłości, przynosząc do biblioteki książki, które chciałby, aby przeczytali inni (książkę pozostawia się bezpłatnie).

Na zdjęciach pierwsi Czytelnicy.

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach akcji – CZYTAMY z SERCEM, była niezwykła lekcja biologii w której uczestniczyła klasa IIId (29.09.2023r.).

Uczniowie tej klasy, wzięli udział w spotkaniu online z europejskim specjalistą w zakresie kardiochiurgii i chirurgii naczyniowej (FETCS) oraz transplantologii klinicznej – prof. Michałem Zembalą.

Data wydarzenia, czyli 29 września była nieprzypadkowa, gdyż tego dnia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania oraz Światowy Dzień Serca.

Finałem akcji była debata – Jak dbać o serce, w której uczestniczyli uczniowie z klasy ratowniczej .

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego działania zrealizowane w ramach Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej – CZYTAMY Z SERCEM.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: