Projekt lustro

IVLO jest pierwszą szkołą ponadpodstawową w Chełmie, biorącą udział w Programie profilaktyki uniwersalnej „Projekt Lustro” (www.projektlustro.pl).

Podczas realizacji pierwszego „Treningu Umiejętności” wychowawcy klas i specjaliści, pod kierunkiem trenera, poszerzali swoją wiedzę, potrzebną do prowadzenia zajęć wychowawczych, w nowatorski sposób.

Wszyscy uczestnicy, w miłej atmosferze, rzetelnie wypełniali powierzone zadania, współpracowali w kilkuosobowych grupach, co uwidocznione jest na zdjęciach.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: