Profil językowy – dwujęzyczny

Ważne!

Warunkiem przyjęcia do klasy językowej – dwujęzycznej w IV LO jest wybór jednej z klas z naszej oferty edukacyjnej oraz przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu kompetencji językowych.

Sprawdzian kompetencji językowych – 17.06.2024r. g. 9.00

(termin dodatkowy – 1.07.2024r. g. 9.00)

Zapraszamy

Przystępujący do sprawdzianu powinni mieć ze sobą legitymację szkolną, czarny długopis, maseczkę (w zależności od sytuacji pandemicznej) . Przy wejściu do szkoły będą wywieszony listy zdających, którzy będą kierowani do odpowiednich sal.

Życzymy jak największej liczby punktów zdobytych na sprawdzianie. Powodzenia!

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. język angielski
 2. język hiszpański lub język włoski – do wyboru
 3. geografia

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, informatyka

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. informatyka
 4. język obcy – najwyższa ocena

UWAGA!

Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z wymaganymi dokumentami (jest krótszy niż do pozostałych klas):

20 maja – 14 czerwca 2024r. (do godz. 15.00).

Opis oddziału

Klasa językowa to m.in.:

 • poznanie języka obcego na poziomie dającym swobodę wyboru miejsca pracy
 • nauka w nowoczesnych laboratoriach językowych
 • wyjazdy na atrakcyjne wycieczki zagraniczne
 • uczestniczenie w międzynarodowych projektach edukacyjnych
 • dwujęzyczna nauka geografii i informatyki

Wszystkich, którzy chętnie uczą się języków obcych, chcą kontynuować swoją edukację, mieszkać i pracować w dowolnym miejscu świata zapraszamy do klasy językowej.
Uczniowie uczęszczający do tej klasy mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się i efektywne wykorzystanie go w różnych dziedzinach życia.

W klasie tej realizowane jest dwujęzyczne nauczanie geografii i informatyki. W ramach tych zajęć uczniowie uczestniczą w lekcjach, które pomagają doskonale przygotować się do egzaminów maturalnych (w tym do matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym) i dają szansę na studia na prestiżowych kierunkach, takich jak na przykład ekonomia czy informatyka w języku angielskim.

Nauka języków obcych odbywa się nie tylko w czasie lekcji. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (m. in. wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych KUL, zajęciach realizowanych w ramach międzynarodowego projektu AISEC,). Ponadto mają możliwość wyjazdu na tzw. “zieloną szkołę językową” (np. wymiana z włoskim Liceo Linguistico) czy też udziału w olimpiadach i konkursach.

Uczniowie, w trakcie zajęć, korzystają w szkole z nowoczesnego laboratorium językowego.

Proponowane kierunki studiów: filologia angielska, amerykanistyka, filologia iberyjska, filologia romańska, lingwistyka stosowana, europeistyka, orientalistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, bezpieczeństwo informacyjne, geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, geodezja, ekonomia, administracja.

Chciałbyś poczuć klimat klasy językowej?

Spróbuj rozwiązać quiz

https://kahoot.it/challenge/750ef33e-5a61-4bf1-8d87-132f0a8198d1_1614159339225

Powrót >>>

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: