Szkolenia

W odpowiedzi na potrzeby wspieranych placówek, w Szkole Ćwiczeń będą organizowane lekcje otwarte, konsultacje, tutoriale, konferencje, szkolenia.

Zachęcamy też do udziału w szkoleniach organizowanych przez instytucje nas wspierające.

Propozycje różnych form doskonalenia zawodowego pojawiają się na kolejnych podstronach, począwszy od najaktualniejszych.


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Chełmie zaprasza na szkolenia

W bieżącym roku szkolnym PPP Nr 2 w Chełmie w ramach realizowanego projektu Szkoła Ćwiczeń proponuje kilka szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Ich tematyka została wybrana z oferty Poradni.

Jednym z tematów są zaburzenia wynikające z wchodzenia w okres adolescencji.

Okres dorastania i następujący po nim okres młodzieńczy, to lata szybkiego i wszechstronnego rozwoju całego organizmu, kształtowania się zmian fizycznych, umysłowych i moralnych, okres przeobrażania się dziecka w człowieka dorosłego. Proces ten odbija się na całym organizmie młodej osoby, wywiera wpływ na jej psychikę, może stwarzać duże trudności wychowawcze. Zmiany te są wszechstronne i mają różny charakter. Dotyczą one nie tylko rozwoju fizycznego, ale także rozwoju umysłowego i emocjonalnego.

Pracownicy Poradni proponują nam także temat poświęcony zapobieganiu uzależnieniom.

Uzależnienie to nabyta, silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności, bądź zażywania jakiś substancji. Zjawisko to odnosi się do coraz większej i coraz młodszej grupy dzieci i młodzieży. Zachowanie uzależnionego bardzo szybko staje się nawykiem. Działa on stereotypowo, zdobycie substancji chemicznej czy potrzeba wykonania jakiej czynności nasila się, wymaga coraz więcej czasu i środków. Uzależnienie przebiega w kilku etapach i przybiera postać uzależnienia fizycznego i psychicznego.

Poważnym problemem z jakim muszą się zmierzyć pedagodzy i psychologowie to pomoc uczniowi, który jest uwikłany w konflikt, przemoc rodzinną oraz przemoc i agresję rówieśniczą. Literatura mówi, że przemoc to zachowania agresywne wobec ludzi pozostających w jakimkolwiek związku zależności względem danej osoby. Związek zależności to zależność finansowa, emocjonalna, fizyczna. To zależność dzieci wobec rodziców, podwładnych od szefa, ucznia od nauczyciela. Przemoc zawsze jest świadoma i intencjonalna, może być (wg J. Mellibrudy) gorąca i zimna. Przemoc to zjawisko, które może występować w domu rodzinnym, ale także w środowisku rówieśniczym.

Trening komunikacji interpersonalnej, asertywność. To kolejna propozycja Poradni skierowana do nauczycieli. Dzięki temu spotkaniu dowiemy się, że sprawna komunikacja jest podstawową umiejętnością społeczną. Prawidłowo komunikując się ze sobą osiągamy wzajemne zrozumienie, uczymy się wyrażać siebie, wywierać wzajemny wpływ, rozwiązywać problemy. Komunikacja to skomplikowany i złożony proces. Wymaga świadomej kontroli tego, co i jak przekazujemy oraz sprawdzania, jak nasz komunikat rozumie odbiorca. Asertywność to w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych i uległości. Jest tu umiejętność nabyta.

Dosyć dużym problemem we współczesnym świecie jest poczucie niskiej wartości, nieśmiałość, izolacja rówieśnicza. Zjawisku temu towarzyszą takie emocje, jak smutek, brak pewności siebie, wycofanie. Poczucie własnej wartości to pewna postawa wobec siebie oraz opinia na swój temat. Jest to stan psychiczny, w którym dokonujemy oceny samego siebie- jak siebie widzimy, co o sobie myślimy, w jakim stopniu doceniamy siebie i swoje umiejętności oraz osiągniecia. Poczucie niskiej wartości może przekładać się na izolację rówieśniczą, odrzucenie. Dziecko odrzucone i izolowane przez grupę rówieśniczą wyrabia w sobie negatywną samoocenę. Jest spięte, odczuwa niepokój, unika towarzystwa, zamyka się w sobie, co utrudniać będzie jego stosunki i kontakty interpersonalne.

Problem zdrowia psychicznego nauczycieli w ostatnich miesiącach jest poruszany bardzo często. Dobrostan nauczycieli jest pozytywnym stanem emocjonalnym. To samopoczucie określa też nasze oczekiwania wobec siebie, ale również osób, z którymi pracujemy na co dzień, czyli dyrekcji, rodziców, uczniów i innych nauczycieli. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ poziom naszego szczęścia zawodowego wpływa również na atmosferę w szkole, w gronie nauczycielskim, w klasie, czy podczas spotkań z rodzicami. To ogromna sieć powiązań. Jeżeli nauczyciel jest chodzącym katalizatorem, to młodzi ludzie chętnie skorzystają z jego energii, aby również płonąć. To zasługa tzw. neuronów lustrzanych. Ludzie, z którymi przebywamy, wpływają na nasz poziom energii.

Na te tematy mogą porozmawiać z nami specjaliści z PPP nr 2 w Chełmie.


Wirtualne wystawy w Google Tour Creator – kurs e-learningowy w Bibliotece Pedagogicznej

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich nauczycieli poszukujących nowych umiejętności i inspiracji do pracy, zainteresowanych wykorzystaniem w szkole idei wirtualnych wystaw.

Wirtualne wystawy w Google Tour Creator.jest BEZPŁATNY.

 Uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKATY!

Przy zapisywaniu się na kurs wymagane jest posiadanie konta na BPZE MOODLE

Rejestracja do BPZE MOODLE:  http://moodle.bpchelm.pl/login/signup.php

Google stworzyło właśnie ciekawe internetowe narzędzie, dzięki któremu niemal każdy w łatwy i intuicyjny sposób będzie mógł stworzyć własną wycieczkę VR. To Tour Creator, które jest jednocześnie rozszerzeniem inicjatywy Google Expeditions. Dzięki niej uczniowie mogą odbywać wirtualne wycieczki i poznawać świat.

Narzędzie Tour Creator jest dostępne w przeglądarce. Możecie je znaleźć pod tym adresem. Jest bardzo proste w obsłudze i dzięki niemu stosunkowo szybko można stworzyć własną wycieczkę VR. Co ciekawe, oprócz tego, że mamy dostęp do całej bazy materiałów z usługi Google Street View, możemy także wrzucać własne zdjęcia 360 stopni, tradycyjne fotografie, a także dokładać własne opisy tekstowe.

Gdy już stworzymy taką wycieczkę, możemy ją udostępnić w serwisie Google Poly, a potem obejrzeć w różnorakich goglach VR typu Cardboard czy Daydream.


Nowy kurs e-learningowy w Bibliotece Pedagogicznej: Escape room w edukacji.

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich nauczycieli poszukujących nowych umiejętności i inspiracji do pracy, zainteresowanych wykorzystaniem w szkole idei pokoju zagadek (escape room) wspartego narzędziami TIK.

Kurs Escape room w edukacji jest BEZPŁATNY.

 Uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKATY!

Przy zapisywaniu się na kurs wymagane jest posiadanie konta na BPZE MOODLE

Rejestracja do BPZE MOODLE:  http://moodle.bpchelm.pl/login/signup.php

Czym jest escape room?

Escape room jest rodzajem gry na żywo, która polega na ucieczce z zamkniętego pokoju lub zdobyciu konkretnego przedmiotu albo określonej informacji. Nie jest to wcale takie proste, bo zależy od… poprawnego rozwiązania licznych zadań, łamigłówek, zagadek. W dodatku na ich rozpracowanie ma się określony czas. Żeby odnaleźć klucz do wyjścia, trzeba wytężyć umysł, wykazać się zręcznością, umiejętnością logicznego myślenia, współpracować z grupą pozostałych uczestników gry, a także zachować zimną krew w obliczu tykającego zegara. Tutaj liczy się spostrzegawczość, kreatywność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem nauczyciela. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…Zadania w escape roomie są zazwyczaj wykonywane przez małe zespoły (od 3 do 7 osób). Najczęściej rozgrywka trwa ok.1 godziny, choć zdarzają się dłuższe. Zasady rozgrywki teoretycznie są proste, rozwiązać wszystkie zadania i otworzyć drzwi, sejf.

Narracja

Gra zwykle toczy się w pewnej narracji. Przykładowo uczestnicy na samym początku dowiadują się, że mają tylko godzinę, aby: znaleźć odpowiedź, kto jest mordercą; uciec z laboratorium szalonego naukowca; rozbroić bombę i uratować świat lub uciec ze skarbem z grobowca faraona.

To narracja odpowiada za całokształt gry, m.in. wygląd pokoju zagadek, w jaki sposób został zaaranżowany, jakie zagadki i wiadomości w nim umieszczono.

Narracja w escape roomach jest bardzo ważna, bo pozwala uwierzyć uczestnikom, że faktycznie dzieje się coś niesamowitego. Dzięki narracji stają się naukowcami, detektywami, odkrywcami, wcielają się w wiele innych postaci.

Escape room w szkole

Grę escape room w szkole można realizować na wiele sposobów i w wielu miejscach. Optymalna przestrzeń to np. biblioteka szkolna, piwnica budynku szkoły, korytarz, sala gimnastyczna, sala lekcyjna lub kantorek. Organizując taki rodzaj gry należy pamiętać o przestrzeganiu zasad BHP.

Jakie umiejętności rozwija escape room?

 • Escape room to nie tylko dobra zabawa, to również adrenalina, emocje, presja czasu i zadania do wykonania o różnym poziomie trudności. Przy okazji konieczna jest współpraca w grupie, trzeba dzielić się zadaniami i wymieniać informacjami, wymagane jest pełne zaangażowanie wszystkich członków zespołu. Presja czasu dotyka wszystkich.
 • Należy wykazać  się kreatywnością, gdy znane sposoby nie zadziałały, odkryć w sobie pomysłowość i inwencję, rozwiązując problem zastosować wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, włączyć myślenie krytyczne i przetwarzając informacje  znajdować związki przyczynowo – skutkowe.
 • Przydaje się umiejętności zarządzania czasem, ważne jest, aby mieć kontrolę nad tym, co dzieje się w danej chwili i samodzielnie wyznaczać czasowe granice na wykonanie konkretnych zadań.
 • Rozwiązywanie zadań wymaga sięgania po kreatywne sposoby i stosowania nieszablonowych podejść.
 • Wyobraź sobie sytuację, w której uczniowie domagają się Twojej lekcji, czekają na nią z utęsknieniem, chętnie się uczą i są maksymalnie zaangażowani. Czy to możliwe?
  • Oczywiście! Escape room jest doskonałym rozwiązaniem.
  • Pokój zagadek w szkole to jeszcze wciąż nowość, zostań szkolnym innowatorem i zaskocz wszystkich swoim pomysłem. Możesz też poszukać sojuszników i wspólnie podjąć wyzwanie.

Rodzaje escape romoów:

 •   stacjonarne, do których niezbędne jest odpowiednie pomieszczenie lub wyznaczona przestrzeń, rekwizyty, elementy scenografii, zadania i zagadki dostępne fizycznie (offline) w tajemniczych miejscach, jak również online. Zazwyczaj uczestnicy pracują w małych grupach i muszą wykazać się współpracą.
 • online, które odbywają się poprzez przeglądarkę internetową, komputer lub smartfon, gdzie praca jest częściej indywidualna, a wszystkie zadania są wyłącznie udostępnione online.
 • przyczynowo – skutkowe,  podczas których zadania rozwiązywane są w odpowiedniej kolejności i wzajemnie się łączą. Przygotowujemy zadania, które chcemy aby zostały wykorzystane w grze, w taki sposób aby rozwiązując dane zadanie uczestnicy otrzymali wskazówkę, gdzie szukać kolejnych wyzwań. Uczniowie rozwiązują zadanie, gdzie otrzymują konkretny wynik, hasło lub wskazówkę do dalszych poszukiwań kolejnych zadań.
 • tematyczne – zadania wykonywane są w dowolnej kolejności a łączy je temat pokoju np. postać autora, epoka literacka, dział wiedzy, lektura szkolna. Uczestnicy za prawidłowe rozwiązanie poszczególnych zadań otrzymują “nagrody”. Na koniec gry otrzymane nagrody stworzą “klucz” do zdobycia tajnego hasła, aby się uwolnić.

Projektowanie pokoi zagadek może być także elementem szerszych działań dydaktycznych, wychowawczych i rozwojowych. W tym celu uczniowie sami opracowują zadania i fabułę. Przygotowując materiały, dokładnie analizują temat, czytają treści pochodzące nie tylko z podręczników, sięgają po te pozaprzedmiotowe. Poznają również szersze tło historyczne oraz np. zasady funkcjonowania zjawisk fizycznych, chemicznych. Przygotowywanie gry dla innych uczniów to przecież także pewnego rodzaju forma nauki. Ponadto tworzenie zadań i przeprowadzenie testów gry wymagają rozbudowanych umiejętności społecznych takich jak: komunikacja, współpraca, przywództwo, zarządzanie stresem i czasem itp.

Zalety escape roomu:

 • okazja do budowania relacji między uczniami,
 • sposobność do obserwowania zachowań uczniów,
 • rozbudza kreatywność uczniów, daje możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce,
 • motywowanie uczniów do pracy, wykorzystanie naturalnej ciekawości,
 • doskonalenie umiejętności pracy i komunikacji w grupie,
 •  angażują do poszukiwania rozwiązań
 •  kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów, zarządzania czasem, pracy pod presją czasu,
 • atrakcyjna forma zajęć angażująca uczniów,
 • sposobność do obserwowania zachowań uczniów,
 • okazja do nauki poprzez zabawę,
 • możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • przełamuje rutynę i monotonność na zajęciach

Wady escape roomu:

 •  wymaga nakładu pracy,
 • przygotowanie czasochłonne.

Gamifikacja – szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli języków obcych

16.06.2021r. odbyło się szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli języków obcych z nowoczesnych metod dydaktycznych – Gamifikacja. Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Miterka.

Celem szkolenia było wyjaśnienie mechanizmów grywalizacji, by budować angażujące i motywujące lekcje.
Prowadząca wyjaśniła dlaczego gry wciągają oraz przedstawiła czym jest i czym nie jest gamifikacja/grywalizacja, na czym w praktyce polega i z jakich elementów z gier buduje się zgamifikowany kurs. Uczestnicy poznali również różnicę pomiędzy gamifikacją i nauką opartą na grach.


Szkolenia: TOC i Design Thinking

Na przełomie maja i czerwca nauczyciele i nauczycielki Szkoły Ćwiczeń uczestniczyli w szkoleniach TOC (26 maja) 2021r.) oraz Design Thinking (9 czerwca 2021r.).

Oba szkolenia poprowadziła Pani Elżbieta Miterka. 


Warsztaty metodyczne z wykorzystania pracowni przedmiotów przyrodniczych Cz.2

W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyły się drugie warsztaty z wykorzystania pracowni geograficznej. Pierwszą część po raz kolejny poświęcono wykorzystaniu tablicy multimedialnej podczas pracy na zajęciach lekcyjnych. Uczestnicy zostali zapoznani z funkcjami tablicy, możliwościami pracy na obrazach trójwymiarowych oraz wykorzystaniem tablicy w połączeniu z zasobami Internetu i własnych materiałów. W drugiej części szkolenia zostały zaprezentowane programy multimedialne pozyskane w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń. Ta część warsztatów rozpoczęła się od pokazania możliwości Multimedialnego Atlasu Świata, który składa się kompozycji kilkudziesięciu map ogólnogeograficznych i tematycznych. Wszystkie mapy można modyfikować w zależności od potrzeb a ich szata graficzna pozwala na wyjątkową wizualizację realizowanego materiału. Następnie zaprezentowany został program multimedialny Parki Narodowe i Inne Formy Ochrony Przyrody w Polsce. Przeanalizowano poszczególne moduły tematyczne, mapy oraz obudowę ćwiczeniową. Program ten może być wykorzystany zarówno na zajęciach z geografii jak i biologii jako materiał wprowadzający lub utrwalający i sprawdzający zrealizowany materiał. Na zakończenie przedyskutowano moduł obudowy metodycznej i przedyskutowano możliwości wykorzystania tych treści na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych.


Warsztaty metodyczne z wykorzystania pracowni przedmiotów przyrodniczych Cz.1

W dniu 31 maja odbyło się szkolenie dla nauczycieli z obsługi tablicy interaktywnej oraz programu multimedialnego Corinth 3D. W pierwszej części szkolenia zostały omówione podstawowe funkcje, dostępne podczas pracy  z tablicą interaktywną i każdy z uczestników miał możliwość wykonania samodzielnych ćwiczeń i zadań.

Podczas drugiej części warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z programem Corinth 3D. Daje on wspaniałe możliwości prezentacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, które realizowane są na lekcjach geografii i biologii. Dodatkowym atutem tego programu jest możliwość wizualizacji w przestrzeni trójwymiarowej, co daje ogromne możliwości w pokazywaniu i omawianiu wybranych elementów i zjawisk przyrodniczych. Dodatkowym atutem tego programu jest możliwość wykonywania odręcznych notatek podczas prezentacji.


Noc belfrów – zapraszamy do udziału

Podsumowujemy rok nauki zdalnej!

Jak radziliście sobie w tym okresie? Czy uważacie, że ten rok jest całkowicie stracony? A może należy go uznać za wyjątkowy czas, w którym edukacja trwale zmieniła swoje oblicze? Jakie są zatem plusy i minusy edukacji zdalnej?

PODZIELCIE SIĘ Z NAMI SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI PODCZAS NOCY BELFRÓW!

Będzie to spotkanie online w bardzo luźnym, wieczorowym klimacie.

Zamknijmy wspólnie wyjątkowy ROK SZKOLNY 2020/2021!

Bądźcie z nami! Włączcie się do dyskusji! Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia.

Widzimy się 16 czerwca o godzinie 18:00!

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Organizator -Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie


Konkursy organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie

Konkurs „Mój Eko-Robot Lemi”dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 Konkurs jest przeznaczony dla  kreatywnych, pomysłowych młodych ludzi, którzy chcą zarażać innych miłością do naszej Planety Ziemi.

 Przystąp do konkursu plastyczno – ekologicznego  „Mój eko-robot Lemi”. Inspiruj się samym Maestro Stanisławem Lemem, zostań eko-konstruktorem Trurlem lub Klapaucjuszem z „Bajek robotów”. Rozejrzyj się w swoim środowisku, wybierz z odpadów ekologicznych, śmieci elektronicznych, surowców wtórnych odpowiedni materiał i stwórz własnego robota.

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1mOkUT8ecL-kL7NrYhF088OCOt9e-FD8X/view

Formularz zgłoszeniowy:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGYZIy7AdlZHPZgyppcamLrDOdhba3gr4PnY-8KjQBPQgGAg/viewform

Zgoda rodzica:  https://docs.google.com/document/d/1hg9X1fgIBnIcYPxSFyptrYSMsHCoHR9fH_bmk8XRXlk/edit

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza na zajęcia dla uczniów prowadzone przez panią Ewę Rauner-Bułczyńską

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do włączenia się w akcję Dzień Ważki. Pani Ewa Rauner-Bułczyńska z Puław – miłośniczka tych pięknych i pożytecznych owadów, jest pomysłodawczynią święta ważki. Z tej okazji zachęcamy do skorzystania z przygotowanych zajęć w formie nagrania. Pani Ewa podzieli się z uczniami swoimi „ważkowymi odkryciami”. Wystarczy zgłosić chęć udziału na bibliografia@bpchelm.pl a pracownicy biblioteki wyślą gotowe materiały. 


Szkolenie Porozumienie bez Przemocy – NVC – wprowadzenie

W dniach 18 i 19 maja 2021 r. odbyło się szkolenie online „Porozumienie bez Przemocy
NVC” dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Spotkanie zostało
przeprowadzone przez p. Elizę Kotowską. W trakcie pierwszego spotkania czestnicy zostali
zapoznani z podstawowymi założeniami NVC, twórcą metody Marshallem Rosenbergiem,
językiem żyrafy i językiem szakala oraz gramatyką NVC. Zagadnienia poruszane w drugiej
części szkolenia to: 4 kroki empatycznej komunikacji: obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba,
obserwacje vs. oceny, uczucia prawdziwe vs. uczucia rzekome, potrzeby vs. strategie, prośby
vs. żądania. Organizację szkolenia koordynowała p. Agnieszka Kuchta-Harmata.


Narzędzia Krytycznego Myślenia – warsztaty dla nauczycieli Zespołu Szkół
Technicznych w Chełmie

W ramach współpracy ze Szkołą Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej 21 kwietnia odbyły się
online warsztaty „Narzędzia Krytycznego Myślenia” dla nauczycielek i nauczycieli Zespołu
Szkół Technicznych w Chełmie. Zajęcia zostały poprowadzone przez ekspertów p. E. Miterkę
oraz S. Maciuk. Zagadnienia poruszane w tej części warsztatów to m.in.: autorefleksja na
temat własnego myślenia, analiza kryteriów krytycznego myślenia w odniesieniu do pracy
nauczyciela, rutyny jako narzędzia myślenia krytycznego w praktyce szkolnej. Organizację
warsztatów koordynowała p. Agnieszka Kuchta-Harmata.


Gamifikacja i narzędzia krytcznego myślenia– szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie

W dniu 07.04.2021r. odbyło się szkolenie online z gamifikacji i narzędzi krytycznego
myślenia dla nauczycielek i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie.
Szkolenie w ramach współpracy ze Szkołą Ćwiczeń przeprowadziły p. Elżbieta Miterka i p.
Sylwia Maciuk.
Nauczyciele i nauczycielki podczas szkolenia dowiedzieli się min. na czym polega
gamifikacja (grywalizacja) oraz czym jest myślenie krytyczne.
Organizację szkolenia koordynowała p. Agnieszka Kuchta-Harmata.


26 maja 2021r. – szkolenia z TOC – zapraszamy

8.00-13.00 – szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli uczących języków obcych, prowadząca: Elżbieta Miterka

13.15-18.15 – szkolenie dla użytkowników sieci współpracy i samokształcenia, prowadząca: Elżbieta Miterka


Podsumowanie pracy szkoły/placówki za rok szkolny 2020/2021 – szkolenie

LSCDN Oddział w Chełmie zaprasza już 17.05.2021r., dyrektorów szkół i placówek na szkolenie – Podsumowanie pracy szkoły/placówki za rok szkolny 2020/2021

Program szkolenia

 • Wymagania prawne w odniesieniu do podsumowania pracy szkoły/placówki przez dyrektora.
 • Ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacja o działalności szkoły.
 • Ustalenie przez radę pedagogiczną sposobu wykorzystania wyników z nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

Więcej informacji – https://www.lscdn.pl/pl/kursy/542k6588,Podsumowanie-pracy-szkolyplacowki-za-rok-szkolny-20202021.html


Specyfika egzaminu ósmoklasisty z historii w świetle Informatora CKE – szkolenie

LSCDN Oddział w Chełmie 17.05.2021r. zaprasza na szkolenie – Specyfika egzaminu ósmoklasisty z historii w świetle Informatora CKE.

Program szkolenia:

1.Cel i forma egzaminu ósmoklasisty z historii.

2. Struktura arkusza egzaminacyjnego.

3. Analiza przykładowych zadań.

4. Wskazówki do pracy z uczniem pod kątem egzaminu.

Więcej informacji – https://www.lscdn.pl/pl/kursy/544k6844,Specyfika-egzaminu-osmoklasisty-z-historii-w-swietle-Informatora-CKE.html


Zapraszamy na szkolenia organizowane we współpracy z LSCDN w Chełmie.

Już 14 maja o godz. 15.00 – szkolenie z TOC.

Kolejne szkolenie – 19 maja, godz.15.00 – gamifikacja.

Gorąco zachęcamy do udziału.


Dwunastego maja 2021 r. o godzinie 14:30 odbędzie się konferencja online – Szkoła online – szansa czy zagrożenie, zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie.

Partnerzy: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Chełmie oraz Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie 

Konferencja skierowana jest do nauczycieli i nauczycielek, dyrektorów szkół i placówek  oświatowych.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, potwierdzony otrzymaniem imiennego ZAŚWIADCZENIA 

Link do zapisów: http://moodle.bpchelm.pl/login/index.php

Program konferencji

14:30 – 15:00 

Realizacja podstawy programowej w dobie pandemii – Krystyna Sawicka, Kuratorium  Oświaty w Lublinie, delegatura w Chełmie 

15:00 – 15:30 

Nastolatek w nauczaniu zdalnym – jak motywować do nauki? – Małgorzata Wójcik,  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Chełmie 

15:30 – 16:00 

Co zrobiliśmy a co przed nami? – wspomaganie placówek oświatowych w czasie  pandemii, Magdalena Machowicz, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie


Gamifikacja – szkolenie

Dwudziestego ósmego kwietnia 2021r. nauczycielki i nauczyciele Szkoły Ćwiczeń uczestniczyli w szkoleniu z zakresu gamifikacji. Szkolenie przeprowadziła Pani Beata Wysokińska z LSCDN w Chełmie. Uczestnicy szkolenia poznali wiele ciekawych narzędzi, które można wykorzystywać w nauczaniu konkretnych przedmiotów szkolnych, jak i na każdym etapie edukacji.


Metody TOC- myślenie krytyczne – warsztaty w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Chełmie

Nauczyciele i nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie uczestniczyli w dniu 28.04.2021r. w warsztatach z zastosowania nowoczesnej metody TOC- myślenie krytyczne.

Zajęcia prowadziły panie: Elżbieta Miterka i Sylwia Maciuk


Wypalenie zawodowe i wyzwania czekające nauczycieli podczas pracy zdalnej w czasie pandemii – szkolenie

20.04.2021r. odbyło się szkolenie na temat wypalenia zawodowego i wyzwań nauczycieli podczas pracy zdalnej w czasie pandemii. Prowadząca, Pani Agata Szabała, zaczęła spotkanie od krótkiego przedstawienia definicji wypalenia zawodowego nauczycieli oraz omówiła główne jego przyczyny. Stopnie wypalenia zawodowego i specyfika pracy zdalnej sprowokowały uczestników i uczestniczki do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Prowadząca omówiła także temat samopomocy, jak nauczyciele mogą walczyć z ewentualnymi objawami wypalenia i co robić, aby temu zapobiec. Szkoleniu towarzyszyły oczywiście bardzo ciekawe materiały i prezentacje. 

W szkoleniu wzięło udział 9 nauczycielek i 3 nauczycieli.


Depresja dzieci i młodzieży – szkolenie

W dniu 20.04.2021r. odbyło się szkolenie – Depresja dzieci i młodzieży, zorganizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Chełmie. Szkolenie prowadziły panie: pedagog- Renata Krycka i psycholog- Barbara Ostrowska.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia uzyskali informacje na temat istoty depresji jako stanu obniżonego nastroju, jej przyczyn, zasad skutecznej pracy z uczniem u którego zdiagnozowano depresję. Wskazano także miejsca, gdzie można uzyskać pomoc w terapii i leczeniu tego zaburzenia

W szkoleniu wzięły udział 24 osoby.


Psychologiczne aspekty konfliktów – szkolenie w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej

15 kwietnia 2021r. w ramach współpracy ze Szkołą Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, Pani Katarzyna Kostecka oraz Pan Piotr Mazur ( Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR ) przeprowadzili szkolenie dla kadry Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej pt. ” Psychologiczne aspekty konfliktów”.

W trakcie szkolenia poruszono następujące zagadnienia:

✔️Czym jest konflikt?

✔️Jak uczniowie rozwiązują sytuacje konfliktowe?

✔️Propozycje działań z uczniami.

Prowadzący dziękują za aktywne uczestnictwo w szkoleniu wszystkim nauczycielom i nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej.


Dobrostan Nauczyciela / Wypalenie zawodowe – szkolenie

14.04.2021r. odbyło się szkolenie Dobrostan Nauczyciela / Wypalenie zawodowe zorganizowane w ramach Szkoły Ćwiczeń, we współpracy z PWSZ w Chełmie. Część warsztatową szkolenia poprowadziła Pani Beata Kucharska. W trakcie szkolenia zaprezentowano m.in. teorię nerwu błędnego. Pani Kucharska przedstawiła również szereg ćwiczeń, między innymi oddechowych, relaksacyjnych, pomagających podczas stresu, przeciążenia organizmu.

Szkolenie było bogate w propozycje lektur oraz materiałów video, dotyczących poruszanych treści. Na zakończenie omówiona została teoria Mindfulness i jej znaczenie w procesie uczenia się jak i nauczania.

W szkoleniu wzięło udział 10 osób.


Zapraszamy na szkolenia:

 • „Dobrostan nauczyciela / Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela”. Szkolenie (dwie części) zostanie przeprowadzone przez eksperta PWSZ w Chełmie w terminach: 14.04.2021 oraz 20.04.2021, w godz. 17.00 – 19.15.
 • Depresja dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się 20.04.2021 r., o godz. 16.00. Czas trwania ok. 1 godz., forma on-line.
 • Komunikacja neuroafektywna. Pierwsza część szkolenia 25 marca, druga część 8.04.2921r.

LSCDN Oddział Chełm zaprasza dyrektorów szkół i placówek na szkolenie on-line pt. „Nadzór i monitorowanie pracy szkoły w kształceniu na odległość”.

Webinarium odbędzie w dniach 19 – 20 kwietnia 2021 r.

Program:

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021.

2. Techniki i metody kształcenia na odległość.

3. Organizacja nadzoru pedagogicznego.

 • przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej,
 • kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa,
 • wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań,
 • monitorowanie pracy szkoły lub placówki.

4. Bezpieczeństwo w sieci.

5. Monitorowanie postępów uczniów.

6. Podsumowanie.

Webinarium odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com

Więcej informacji o szkoleniu


Konstruktywna, spersonalizowana informacja zwrotna dla ucznia – kolejne szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 w Chełmie

W ramach współpracy ze Szkołą Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej, 12 kwietnia odbyło się  szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie. Temat szkolenia to „Konstruktywna, spersonalizowana informacja zwrotna dla ucznia”. Zajęcia odbyły się w formie zdalnej. Szkolenie prowadziła p. B. Łukaszewska – Breś – doradczyni z LSCDN-u. Organizację zajęć koordynowała p. Ewelina Hrynkiewicz.


Komunikacja NVC, trening NAC – szkolenie

W dniu 25.03. 2021r. odbyła się pierwsza część szkolenia – Komunikacja NVC, trening NAC

Omówiono następujące zagadnienia:
– rys historyczny, twórcy metody
– potrzeby i emocje
– skutki niezaspokajania potrzeb
– dialog odzwierciedlający: ścieżka potrzeb i ścieżka empatii
– gniew i jego skutki
– stosowanie kar i nagród – skutki
– czarna pedagogika vs komunikacja neuroafektywna
– krytyka i ćwiczenie czterech krzeseł
– układ zaangażowania społecznego – podstawy neurobiologiczne
– mój wewnętrzny dom – gdzie jestem teraz?
– Focusing – wewnętrzna regulacja
W szkoleniu uczestniczyło 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn). Zajęcia prowadziły Eliza Kotowska i Ewa Chełmińska.


Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: